Trafikalt grunnkurs

! Grunnet korona-situasjonen er det nå kun tema 1 – 4 som må være gjennomført for å få lov til å øvingskjøre. Tema 5-6 (førstehjelp + tiltak ved trafikkulykke) vil måtte gjennomføres på et senere tidspunkt. Dette er en midlertidig regel, satt til å gjelde til 31. oktober 2020. Kontakt oss for mer info!

Før du kan øvelseskjøre, må du ha gjennomført Trafikalt Grunnkurs.

 

Dette kurset er ikke noe tradisjonelt teorikurs, men et kurs som skal gi deg en innføring i hvilke krav trafikken stiller til deg som sjåfør.

 

Gjennomført grunnkurs gir deg både rett til å øvelseskjøre på bil, lett MC og moped.

 

Kurset består av 17 obligatoriske undervisningstimer, inkludert mørkekjøringsdemonstrasjon** og førstehjelpskurs.

 

Dato for vårt neste grunnkurs vil du alltid finne på våre nettsider, bruk gjerne påmeldings-valget i menyen for å melde deg på!

 

* Elever over 25 år trenger kun mørkekjøringsdemonstrasjon og førstehjelpskurs. Dette kan gjennomføres når som helst i opplæringen.

 

** For øvelseskjøring i perioden 1. november – 15. mars, må mørkekjøringsdemonstrasjon være gjennomført. Tar du grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober, må mørkekjøringsdemonstrasjon gjennomføres innen 1. november samme år for å kunne fortsette øvelseskjøring etter denne datoen.

 

** Trafikkskolen vil innkalle deg til mørkekjøringsdemonstrasjon innen denne fristen når du tar grunnkurs hos oss.

Neste trafikale grunnkurs

 

  • Kveld 1: Tirsdag 25. August, kl. 17.00 – 19.45
  • Kveld 2: Torsdag 27. August, kl. 17.00 – 19.45
  • Kveld 3: Tirsdag 1. September, kl. 17.00 – 19.45

* Førstehjelp vil ikke gjennomføres pr. dags dato grunnet korona-tiltak. Du kan likevel øvningskjøre uten førstehjelp.