Trafikalt grunnkurs

Før du kan øvelseskjøre, må du ha gjennomført Trafikalt Grunnkurs.

 

Dette kurset er ikke noe tradisjonelt teorikurs, men et kurs som skal gi deg en innføring i hvilke krav trafikken stiller til deg som sjåfør.

 

Gjennomført grunnkurs gir deg både rett til å øvelseskjøre på bil, lett MC og moped.

 

Kurset består av 17 obligatoriske undervisningstimer, inkludert mørkekjøringsdemonstrasjon** og førstehjelpskurs.

 

Dato for vårt neste grunnkurs vil du alltid finne på våre nettsider, bruk gjerne påmeldings-valget i menyen for å melde deg på!

 

* Elever over 25 år trenger kun mørkekjøringsdemonstrasjon og førstehjelpskurs. Dette kan gjennomføres når som helst i opplæringen.

 

** For øvelseskjøring i perioden 1. november – 15. mars, må mørkekjøringsdemonstrasjon være gjennomført. Tar du grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober, må mørkekjøringsdemonstrasjon gjennomføres innen 1. november samme år for å kunne fortsette øvelseskjøring etter denne datoen.

 

** Trafikkskolen vil innkalle deg til mørkekjøringsdemonstrasjon innen denne fristen når du tar grunnkurs hos oss.

Neste trafikale grunnkurs

 

  • Kveld 1: Onsdag 22. April, kl. 17.00 – 19.45
  • Kveld 2: Mandag 27. April, kl. 17.00 – 19.45
  • Kveld 3: Onsdag 29. April, kl. 17.00 – 20.45 (Tiltak ved trafikkulykke)*
  • Kveld 4: Mandag 4. Mai, kl. 17.00 – 19.45

* Ved mer enn 10 påmeldte, vil førstehjelpskurset bli oppdelt i to kvelder. Dette for at alle skal få delta i de praktiske øvelsene.