Hva kan jeg trekke med klasse B?

Alle som innehar førekort klasse B har også lov til å trekke tilhenger. Men, det foreligger vektbegrensninger som gjør det ulovlig å trekke visse typer tilhengere.

Det er to begrensninger du må kjenne til:

 

  1. Tillatt totalvekt på bil og tilhenger må tilsammen ikke overstige 3.500kg.*
  2. Det er bilen og tilhengerens tillatte totalvekt som setter begrensningen! Den faktiske (aktuelle) vekten har ingen betydning!

 

Det er punkt 2 som ofte skaper usikkerhet og misforståelser, da dette for mange virker veldig rart og ulogisk.

 

Det betyr, for eksempel, har du en bil med egenvekt på 1.450kg, og en tilhenger med egenvekt på 700kg, altså total 2.150 kg, så er det langt fra sikkert at du har lov til å trekke denne tilhengeren, selv om verken bil og tilhenger er lastet.

 

I vårt tilfelle på trafikkskolen, har bilen tillatt totalvekt på 1.940kg, hengeren har tillatt totalvekt på 2.000kg, altså totalt 3.940kg.

 

Derfor er dette ulovlig å kjøre med klasse B, selv når bil og henger ikke er lastet!

 

* Unntak fra begrensningen på 3.500kg: Er bilens tillatte totalvekt på mellom 2.750kg – 3.500kg, har du fortsatt lov til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt på opptil 750kg.

Hva kan jeg trekke med klasse B96?

Førerkort klasse B96 er en utvidelse av klasse B.

Som på klasse B har B96 to begrensninger:

 

  1. Tillatt totalvekt på bil og tilhenger må tilsammen ikke overstige 4.250kg.
  2. Det er bilen og tilhengerens tillatte totalvekt som setter begrensningen! Den faktiske (aktuelle) vekten har ingen betydning!

 

Den eneste forskjellen på klasse B og klasse B96, er altså at bil og tilhengers tillatte totalvekt kan være noe høyere, 4.250kg, dersom du har førerkort klasse B96.

 

Dette høres kanskje ikke så mye ut, men i mange tilfeller er dette faktisk nok.

 

Ta for eksempel tilfellet nevnt under klasse B, der bilen og tilhengerens tillatte totalvekt er på 3.940kg. Dette er 440kg over hva som er tillatt med vanlig klasse B, men godt innenfor hva som er tillatt med klasse B96!

Hva kan jeg trekke med klasse BE?

Førerkort klasse BE er en egen førerkortklasse.

Som på klasse B og B96 finnes det også her to begrensninger:

 

  1. Tillatt totalvekt på tilhenger må ikke overstige 3.500kg.
  2. Det er tilhengerens tillatte totalvekt som setter begrensningen, den faktiske (aktuelle) vekten har ingen betydning!

 

Du kan altså i teorien, med klasse BE, kjøre et vogntog (bil + tilhenger), der bilens tillatte totalvekt er 3.500kg, og tilhengerens tillatte totalvekt er 3.500kg. Totalt tillatt totalvekt 7.000kg.

 

Med klasse BE får du også førerrett for traktor og motorredskap, begge med tillattt totalvekt ikke over 25.000kg, og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger.

Husk! Dette er begrensninger som følger av førerkortklassen. I tillegg må bilens tillatte hengervekt alltid overholdes. Denne finner du i bilens vognkort.

Opplæring klasse BE og B96

Opplæringen på klasse B96 og klasse BE er i utgangspunktet helt lik, det eneste som skiller er at ved klasse BE må det gjennomføres en praktisk førerprøve. Ved klasse B96 holder det med opplæringen i seg selv.

 

Opplæringen består av tre deler:

 

  1. Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Herunder grunnleggende lastsikring, koble fra og til, daglig kontroll, sikkerhetskontroll, plassbehov ved kjøring rett frem og sving, kjøre vogntoget i mot- og utforbakke og rygging.
  2. Trafikal del. Herunder observasjonsteknikk, samhandling med andre trafikanter, fartstilpassing, plassering, tegngivning, snuing og økonomisk kjøring.
  3. Avsluttende opplæring. Herunder lastsikringskurs (innhold: konsekvenser av manglende lastsikring, kjenne til regelverk, øve på lastsikring av forskjellig gods og vedlikehold av lastsikringsutstyr), sikkerhetskurs på vei (planlegge kjørerute, risiko ved kjøring med tung tilhenger, oppfatte risikosituasjoner, vurdering av egen kjøring etc.).