Førerkort Klasse B

Trafikkopplæringen i Norge er strengt regulert av myndighetene, og er fastsatt i “Lærerplan Klasse B” utgitt av vegdirektoratet. Denne er tilgjengelig på vegvesenet sine sider.

 

Trafikkopplæringen består av fire trinn, og du skal som elev alltid vite hvilket trinn du er på:

 

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Trinn 3: Trafikal kompetanse
Trinn 4: Avsluttende opplæring / Sikkerhetskurs på vei

 

Tanken bak denne oppbygningen, er å gi eleven en gradvis progresjon, der hvert trinn bygger på, og forutsetter beherskelse av, det forrige.

 

Obligatoriske øvelser

 

I lærerplanen finner man et skille mellom valige kjøretimer, og obligatoriske øvelser.

 

Tanken bak dette, er at eleven er gitt muligheten til å lære seg noe av de grunnleggende kjøreferdighetene og den trafikale kompetansen privat. De obligatoriske øvelsene skal alltid gjennomføres hos trafikkskole.

 

De obligatoriske øvelsene er, i gitt rekkefølge:

 

Trinnvurdering for trinn 2.

Elev og lærer skal her sammen ta stilling til om eleven behersker kjøretøyet godt nok rent kjøreteknisk, til å kunne begynne på trinn 3. Herunder: Behagelig og kontrollert igangsetting; behagelig og kontrollert stans; behagelig og kontrollert opp- og nedgiring; korrekt plassering i veibanen, både i kjøring på rett strekning, i sving og gjennom kryss; forhold til egen fart, fartsøkning og fartsreduksjon; grunnleggende se-teknikk og speil-rutiner.

 

Sikkerhetskurs på bane.

Dette kurset består av 4 undervisningstimer, der temaet er særlig knyttet opp imot elevens risikoforståelse, særlige risikoforhold knyttet til kjøring på glatt føre, og ett lastsikringskurs. Dette kurset skal gjennomføres mot slutten av Trinn 3.

 

Trinnvurdering for trinn 3.

Elev og lærer skal her sammen ta stilling til om elevens trafikale kompetanse er god nok, til å kunne begynne på den avsluttende opplæringen (trinn 4).

Herunder: Kjøring i forskjellige typer kryss av forskjellig utforming og med ulik oversikt; Kjøring i bolig- og landeveismiljø; Kjøring og forskjellige typer lyskryss og rundkjøringer; Trafikkregulering med forskjellige typer skilt; Påkjøring og avkjøring på høyhastighetsvei; Kjøring på flerfeltsvei og så videre.
Læreplanen understreker at nivået skal være på “tilsvarende lik førerprøvenivå”, før man begynner på den avsluttende opplæringen – Trinn 4.

 

Avsluttende opplæring / Sikkerhetskurs på vei.

Dette er et kurs på 13 undervisningstimer, der eleven skal benytte seg av den kunnskapen han/hun har ervervet på tidligere trinn, til å kjøre mest mulig selvstendig. Hovedfokuset på trinn 4 er: Risiko; risikoforståelse; selvinnsikt; egne styrker og svakheter som sjåfør; egne begrensninger etc.

 

Det understrekes at de aller fleste må regne med vanlige kjøretimer utover de obligatoriske – da pensumet på trinn 2 og trinn 3 er omfattende og vanskelig å dekke, kun med kjøring privat.

 

Hvor mange timer hver enkelt elev trenger er individuelt – og kommer an på elevforutsetninger og mulighet for privat øvelseskjøring.

 

Vi ser frem til å hjelpe deg med lappen, fra grunnkurs til ervervet førerkort! Velkommen til oss! 🙂